เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 422 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]0
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]9
3 เกณฑ์การรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตซอล พร้อมใบสมัคร [ 31 ต.ค. 2566 ]406
4 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเทพาลัย พ.ศ.2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]17
5 ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 ต.ค. 2566 ]13
6 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]0
7 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]15
8 เชิญชวนเลือกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 27 ก.ค. 2566 ]34
9 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 27 ก.ค. 2566 ]34
10 ชุมชนคนเทพาลัย รู้เท่าทันโรคมือ เท้า ปาก [ 26 ก.ค. 2566 ]31
11 มาปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และลดภาวะโลกร้อนกัน [ 26 ก.ค. 2566 ]32
12 งดเหล้าเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]33
13 คนเทพาลัย ต้านภัยฝุ่น pm 2.5 ต้นไม้ลดฝุ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว [ 25 ก.ค. 2566 ]31
14 เตรียมพร้อมรับมือ ภาวะเอลนีโญ [ 24 ก.ค. 2566 ]34
15 ชุมชนคนเทพาลัย ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก [ 10 ก.ค. 2566 ]37
16 ก่ารส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 5 ก.ค. 2566 ]38
17 ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 4 ก.ค. 2566 ]29
18 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]82
19 รายงานผลการชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2566 ]27
20 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 14 มิ.ย. 2566 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22