เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 344 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ชุมชนคนเทพาลัย รู้เท่าทันป้องกันโรคบรูเซลโลสิส [ 1 มิ.ย. 2566 ]11
2 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม2566) [ 18 เม.ย. 2566 ]9
3 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ (รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล) [ 11 เม.ย. 2566 ]13
4 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]16
5 แบบรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy [ 7 เม.ย. 2566 ]19
6 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 5 เม.ย. 2566 ]8
7 รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]10
8 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]16
9 การดำเนินก่ารเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]14
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]14
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเทพาลัย พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 28 มี.ค. 2566 ]15
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเทพาลัย พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 28 มี.ค. 2566 ]11
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 8 มี.ค. 2566 ]6
14 ก่ารส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 20 ก.พ. 2566 ]17
15 ชุมชนคนเทพาลัย ร่วมแรงร่วมใจจัดการขยะอินทรีย์ [ 20 ก.พ. 2566 ]15
16 ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทุกคน เข้าไปตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านคิวอาร์โค้ด [ 7 ก.พ. 2566 ]15
17 ขอความร่วมมือผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลเทพาลัย เข้าไปตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านคิวอาร์โค้ด [ 7 ก.พ. 2566 ]12
18 ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566 เมื่อวันที่..9....เดือน...มกราคม...พ.ศ2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]9
19 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 9 ม.ค. 2566 ]13
20 นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 3 ม.ค. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18