เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 486 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 16 ก.ค. 2567 ]10
2 ขอเชิญชวนสมัคร อถล และประชาสัมพันธ์สัญลักณ์ อถล [ 11 ก.ค. 2567 ]11
3 นโยบายก๊าซเรือนกระจก และแผนการดำเนินงานฯ [ 12 มิ.ย. 2567 ]15
4 รายงานข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 11 มิ.ย. 2567 ]11
5 ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 ฉบับที่ 88/67 [ 27 พ.ค. 2567 ]10
6 ประกาศเทศบาลตำบลเทพาลัย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 [ 15 พ.ค. 2567 ]10
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเทพาลัย พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 15 พ.ค. 2567 ]11
8 คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเทพาลัย พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ [ 14 พ.ค. 2567 ]13
9 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโรงงาน [ 2 พ.ค. 2567 ]11
10 ขอเชิญชวนสมัคร อถล และประชาสัมพันธ์สัญลักณ์ อถล [ 1 พ.ค. 2567 ]16
11 ประกาศ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 25 เม.ย. 2567 ]44
12 สถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]15
13 คู่มือการปฏิบัติงาน : การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 5 เม.ย. 2567 ]21
14 คู่มือการปฏิบัติงาน : การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 5 เม.ย. 2567 ]18
15 คู่มือการปฏิบัติงาน : การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 5 เม.ย. 2567 ]19
16 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]16
17 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2567 ]16
18 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2567 ]17
19 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 เม.ย. 2567 ]19
20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2566 [ 2 เม.ย. 2567 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25