เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2/2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]4
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ 2565 [ 4 ก.พ. 2566 ]6
3 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1/2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]5
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ 2564 [ 3 มี.ค. 2565 ]133
5 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]103
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเทพาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 24 ก.พ. 2564 ]184
7 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ [ 23 ก.พ. 2564 ]220
8 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองการศึกษา [ 12 ม.ค. 2564 ]179
9 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) สำนักปลัดเทศบาล [ 29 ธ.ค. 2563 ]224
10 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองการประปา [ 29 ธ.ค. 2563 ]183
11 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองช่าง [ 25 ธ.ค. 2563 ]191
12 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองคลัง [ 22 ธ.ค. 2563 ]226
13 แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 22 ธ.ค. 2563 ]223
14 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]210
15 ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลคม 2563 -ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]188
16 การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคา 2563) ประจำปีงบปรพมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]173
17 รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (จ่ายจริง เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ม.ค. 2563 ]170
18 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 6 มี.ค. 2561 ]171
19 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]174
20 รายงานงบรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]178
 
หน้า 1|2|3|4