เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]200
22 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง [ 1 ม.ค. 2564 ]202
23 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ม.ค. 2564 ]201
24 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]206
25 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ม.ค. 2564 ]197
26 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน [ 1 ม.ค. 2564 ]210
27 คูมือสำหรับประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ม.ค. 2564 ]198
28 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 1 ม.ค. 2564 ]173
29 คู่มือสำหรับประชาชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 1 ม.ค. 2564 ]174
30 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ม.ค. 2564 ]208
31 คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 1 ม.ค. 2564 ]208
32 คู่มือประชาชน การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ม.ค. 2564 ]167
33 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2563 ]210
34 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2562 ]178
35 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 1 ต.ค. 2558 ]220
36 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ [ 1 ต.ค. 2558 ]181
37 การรับชำระภาษีป้าย [ 30 ก.ย. 2558 ]217
38 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 30 ก.ย. 2558 ]168
39 การขอต่ออนุญาตบประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 30 ก.ย. 2558 ]180
40 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 30 ก.ย. 2558 ]227
 
|1หน้า 2|3