เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 20 เม.ย. 2565 ]100
2 แบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 20 เม.ย. 2565 ]94
3 แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 เม.ย. 2565 ]91
4 หนังสือมอบอำนาจ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ) [ 20 เม.ย. 2565 ]96
5 หนังสือมอบอำนาจ [ 20 เม.ย. 2565 ]97
6 คำร้องทั่วไป [ 20 เม.ย. 2565 ]100
7 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน [ 20 เม.ย. 2565 ]94
8 ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน [ 20 เม.ย. 2565 ]133
9 แบบคำขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 20 เม.ย. 2565 ]91