เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
 


กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและงดรับของขวัญ ของที่ระลึก (No gift Policy)


วันที่ 11 เมษายน 2566

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้มีการติดป้ายรณรงค์บริเวณหน้าสำนักงานและถือป้ายร่วมรณรงค์การทุริต เพื่อเป็นการแสดงค่านิยมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

2023-06-02
2023-06-02
2023-05-31
2023-05-19
2023-05-15
2023-04-25
2023-04-17
2023-04-11
2023-04-11
2023-04-10