เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (ฉ13) การสอบคัดเลือก 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (ฉ13) การสอบคัดเลือก 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :