เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร


ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการฯ ฉ.5 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการฯ ฉ.5 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :