เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนครั้งที่ 3) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ 2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]253
2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โอนครั้งที่ 18) วันที่ 14 กรกฎาคม2564 [ 14 ก.ค. 2564 ]215
3 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 17) วันที่ 25 กันยายน 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]210
4 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 16) วันที่ 23 กันยายน 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]261
5 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 15) วันที่ 21 กันยายน 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]207
6 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 14) วันที่ 17 กันยายน 2563 [ 17 ก.ย. 2563 ]213
7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 13) วันที่ 28 สิงหาคม 2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]214
8 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 12) วันที่ 3 สิงหาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]205
9 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนครั้งที่ 11) วันที่ 2 กรกฎาคม2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]216
10 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๑๐) วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 11 มิ.ย. 2563 ]217
11 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๙) วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 19 พ.ค. 2563 ]204
12 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๘) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ [ 21 เม.ย. 2563 ]207
13 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๗) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 26 มี.ค. 2563 ]212
14 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๖) วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 5 มี.ค. 2563 ]206
15 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๕) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]202
16 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๔) วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ [ 28 ก.พ. 2563 ]206
17 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๓) วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๑๕๖๒ [ 23 ธ.ค. 2562 ]214
18 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๒) วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 28 พ.ย. 2562 ]210
19 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีวบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โอนครั้งที่ ๑) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2562 ]199