เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา: www.taepalaicity.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขัวญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 8 ม.ค. 2559 ]168
2 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 [ 8 ม.ค. 2559 ]162
3 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 8 ม.ค. 2559 ]157
4 แบบแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการของเทศบาล [ 8 ม.ค. 2559 ]163
5 แบบแนบท้ายหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัยของเทศบาล [ 30 พ.ย. 542 ]159