เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการประปา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการงานบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
การบริหารงานบุคคล
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00015 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้เสียงกี่บาทคะ [ 3 ] [ 250 ] 10 [05-03-2021 16:02] [29-05-2021 18:51]
00014 ทำไมเทศบาลถึงไม่เปลี่ยนหรือซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าในบ้านให้? [ 1 ] [ 25 ] 9 [05-03-2021 15:52] เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย [05-03-2021 15:58]
00013 ประชาชนสามารถตัดแต่งกิ่งไม้ได้เองหรือไม่? [ 1 ] [ 24 ] 8 [05-03-2021 15:50] เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย [05-03-2021 15:55]
00012 สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการต้องยื่นยังตัวตนในช่วงไหนคะ [ 1 ] [ 32 ] 7 [05-03-2021 15:39] เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย [05-03-2021 15:40]
00011 อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์กี่บาท [ 1 ] [ 28 ] 6 [05-03-2021 15:13] เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย [05-03-2021 15:32]
00010 เบี้ยคนพิการหลังจากลงทะเบียนแล้วจะได้รับเงินตอนไหน [ 1 ] [ 27 ] 5 [05-03-2021 15:05] เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย [05-03-2021 15:28]
00009 เอกสารในการยื่นลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง [ 1 ] [ 27 ] 4 [05-03-2021 15:03] เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย [05-03-2021 15:26]
00008 เอกสารประกอบการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมีอะไรบ้าง [ 1 ] [ 29 ] 3 [05-03-2021 15:01] เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย [05-03-2021 15:19]
00007 การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง [ 1 ] [ 29 ] 2 [05-03-2021 15:00] เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย [05-03-2021 15:12]
00006 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออกวันไหน ? [ 1 ] [ 29 ] 1 [05-03-2021 14:53] (เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเทพาลัย) [05-03-2021 14:57]
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]