เทศบาลตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา : www.taepalaicity.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย [ 6 พ.ค. 2564 ]0
2 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งแรก [ 5 พ.ค. 2564 ]0
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งที่ 3 [ 23 ก.ค. 2563 ]77
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยแรก (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]88
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (วันที่ 02 เมษายน 2563) ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]88
6 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 (วันที่ 28 พฤษภาคม 2563) ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]85
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง (วันที่ 08 มิถุนายน 2563) ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]87
8 ประกาศสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ครั้งที่ 2 [ 22 เม.ย. 2563 ]63
9 การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 23 ธ.ค. 2562 ]69
10 การประชุมสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]70
 
หน้า 1|2|3